Skip Navigation LinksÚvodní stránka / Přehled programů a akcí Přehled programů Přehled akcí - Stručný přehled Přehled akcí - Členění dle programů

ISPROFIN

Informační Systém PROgramového FINancování je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Podporuje a realizuje podmínky vyhlášky č. 560/2006 Sb. ze dne 11. prosince 2006. Funkce systému :

  • Pro každou akci, investiční nebo neinvestiční, plánovat finanční potřeby a zdroje podle podmínek stanovených vyhláškou MF
  • Akce je evidována, a v průběhu realizace sledována, podle hodnotových, termínových a technologických kriterií stanovených vyhláškou
  • Systém umožňuje průběžné operativní sledování průběhu realizace akce a zpracování požadované dokladové dokumentace
  • Zpracovává dokumentaci nutnou k uvolňování finančních prostředku v souladu se stanovenými postupy
  • Umožňuje export a import dat, jak v samotném sytému, tak i mezi cizími vnějšími informačními systémy
  • Základní údaje o jednotlivých akcí zpřístupňuje na Internetu.