Skip Navigation LinksÚvodní stránka / Číselníky EIS

Číselníky EIS - Seznam dokumentů

Název souboru[kB]ZměněnoPopisVystavil
CEDR_2021_1Q.rar 180113.04.2021 13:39 EDS/SMVS - soubor pro CEDR - 1.Q 2021 Vais Petr
CEDR_2020_4Q_ReD.rar 717826.02.2021 10:23 EDS/SMVS - soubor pro CEDR - 4.Q 2020 Vais Petr
Ciselniky_EIS_12012021.zip 205812.01.2021 19:15 Číselníky EDS/SMVS z 12. 01. 2021 v nové struktuře podle rozhraní pro externí informační systémy č. 12. 0. 2 pro externí informační systémy (např.DIS, MSC2007, MS2014+), soubor ve formátu ZIP. Do systému EDS/SMVS se neimportuje. Pavelka Tomáš
CEDR_2020_3Q_11.rar 553730.11.2020 14:07 Data pro CEDR - 3.Q 2020 - opravená dávka Vais Petr
CEDR_2020_3Q_GFR.rar 450412.10.2020 08:43 Data pro CEDR - 3.Q 2020 Vais Petr
DotInfo_report_29_01_2020.xlsx 1427931.01.2020 16:00 Data z IS DotInfo
z 29.01.20202 dle odsouhlasené požadované struktury.
Pejša Martin
EIS_DA_20190110_ver_12_0_2.docx 310930.07.2019 15:33 Popis rozhraní EDS pro externí informační systémy č. 12. 0. 2, ve kterém jsou zapracovány změny dle zákona č. 218/2000 Sb (nová dvě nepovinná pole - jen pro řídící dokument obsahující "Rozhodnutí o dotaci") . přidána příloha ŘD "Individualni - Rozhodnutí o neposkytnutí dotace" - podpisová část MF Pavelka Tomáš
DA_Export a Import EIS v modulu Integrace v1.3.pdf 18306.02.2015 16:26 Popis komunikačního nástroje umožňujícího příjem a zpracování importovaných dat EDS/SMVS pro externí informační systémy (EIS) pomocí modulu Integrace a Proxy sever – tímto nástrojem (komunikace přes webovou službu) bude dosáhnuto plně automatizovaného zpracování importovaných dat bez nutnosti zásahu uživatele. Tento nástroj bude na MF implementováno cca. od 01. 04. 2015 v ostrém provozu. Bude možné dohodnout připojení i k testovacímu prostředí cca. od 02. 03. 2015. Pejša Martin
Rozhrani_s_EIS_o_cerpani_z_IISSP_2014_02_25_ver_2_2.pdf 76403.03.2014 13:47 Popis datové struktury souboru o čerpání z IISSP pro EIS prostřednictvím WS - ver. 2,2 z 25. 02. 2014 tato verze bude do EDS/SMVS implementována ve verzi 5.0.3 cca 04. 03. 2014. Pejša Martin
EIS_DotInfo_pro_MF_ver_1_87.doc 91630.08.2013 10:08 Popis rozhraní DotInfo EDS pro externí informační systémy č. 1. 8. 7, ve kterém je zapracována problematika povinnosti poskytovatel předávat MF veškeré dokumenty a údaje, s výjimkami uvedenými v odstavci 2, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a kterými se při rozhodování o nich řídí, a předat je MF v elektronické podobě ve formátu, který stanoví MF. MF je zveřejňuje na svých internetových stránkách. Toto rozhraní bude na MF implementováno ve verzi 5.0.1. tj. 30.08.2013 Pejša Martin
12