Skip Navigation LinksÚvodní stránka / Číselníky EIS

Číselníky EIS - Seznam dokumentů

Název souboru[kB]ZměněnoPopisVystavil
ciselniky_02_18_2019.zip 183418.02.2019 09:56 Číselníky EDS/SMVS z 18.02.2019 v nové struktuře podle rozhraní pro externí informační systémy č. 11. 0. 9 pro externí informační systémy (nap.DIS, MSC2007, MS2014+), soubor ve formátu ZIP. Do systému EDS/SMVS se neimportuje. Kosařová Marketa
Ciselniky_EIS_EDSSMVS_080207.zip 183107.02.2019 15:10 Číselníky EDS/SMVS z 08.01.2019 v nové struktuře podle rozhraní pro externí informační systémy č. 11. 0. 9 pro externí informační systémy (nap.DIS, MSC2007, MS2014+), soubor ve formátu ZIP. Do systému EDS/SMVS se neimportuje. Pavelka Tomáš
EIS_DA_20190110_ver_12_0_1.doc 1163515.01.2019 12:34 Popis rozhraní EDS pro externí informační systémy č. 12. 0. 1, ve kterém jsou zapracovány změny dle zákona č. 218/2000 Sb (nová dvě nepovinná pole - jen pro řídící dokument obsahující "Rozhodnutí o dotaci") . Toto rozhraní bude na MF implementováno ve verzi 6. 6. 3. tj. předběžně 1. 3. 2019 Pavelka Tomáš
DA_Export a Import EIS v modulu Integrace v1.3.pdf 18306.02.2015 16:26 Popis komunikačního nástroje umožňujícího příjem a zpracování importovaných dat EDS/SMVS pro externí informační systémy (EIS) pomocí modulu Integrace a Proxy sever – tímto nástrojem (komunikace přes webovou službu) bude dosáhnuto plně automatizovaného zpracování importovaných dat bez nutnosti zásahu uživatele. Tento nástroj bude na MF implementováno cca. od 01. 04. 2015 v ostrém provozu. Bude možné dohodnout připojení i k testovacímu prostředí cca. od 02. 03. 2015. Pejša Martin
Rozhrani_s_EIS_o_cerpani_z_IISSP_2014_02_25_ver_2_2.pdf 76403.03.2014 13:47 Popis datové struktury souboru o čerpání z IISSP pro EIS prostřednictvím WS - ver. 2,2 z 25. 02. 2014 tato verze bude do EDS/SMVS implementována ve verzi 5.0.3 cca 04. 03. 2014. Pejša Martin
EIS_DotInfo_pro_MF_ver_1_87.doc 91630.08.2013 10:08 Popis rozhraní DotInfo EDS pro externí informační systémy č. 1. 8. 7, ve kterém je zapracována problematika povinnosti poskytovatel předávat MF veškeré dokumenty a údaje, s výjimkami uvedenými v odstavci 2, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a kterými se při rozhodování o nich řídí, a předat je MF v elektronické podobě ve formátu, který stanoví MF. MF je zveřejňuje na svých internetových stránkách. Toto rozhraní bude na MF implementováno ve verzi 5.0.1. tj. 30.08.2013 Pejša Martin
Rozhrani_s_EIS_o_cerpani_z_banky_2011_10_31_ver_3.doc 29331.10.2011 17:13 Popis datové struktury souboru o čerpání z bankovních ústavů, rozšířený o klasifikaci koruny IISSP pro externí informační systémy č. 3 z 31. 10. 2011 změny jsou vyznačeny revizí a žlutě podbarveny, tato verze bude do EDS/SMVS implementována ve verzi 4.0.1 cca 24. 11. 2011. Pejša Martin